BIM EDU Chuyên đào tạo các khóa Autocad- Revit- Etabs

Tuyển sinh thường xuyên các lớp Offline+ Online (Tương tác trực tiếp hoặc học theo video dựng sẵn)

Autocad (cơ bản- nâng cao) 

Revit kết cấu

Revit kiến trúc

Revit thi công

Combo Revit (Kết cấu+ kiến trúc)

Etabs (cơ bản- nâng cao)

Liên hệ chúng tôi

Công ty TVTK & XD BIM HOUSE

𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛, 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́, 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑎̀ 𝐶𝑎̂́𝑝 4, 𝐵𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑇ℎ𝑢̛̣, 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑃ℎ𝑜̂́, 𝑉𝑎̆𝑛 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔, 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑆𝑎̣𝑛, 𝑁ℎ𝑎̀ 𝐻𝑎̀𝑛𝑔, 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑀𝑖𝑛ℎ, 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑁𝑔ℎ𝑖̉, 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑇𝑟𝑜̣…

Hình ảnh học viên

Các học viên được thực hành trên các công trình thực tế mà công ty BIM House đã thi công.

Cam kết đảm bảo chất lượng, uy tín, và học viên được bảo hành khóa học trọn đời.

Đăng ký khóa học