Đăng ký nhập học

  Nội Dung Khóa Học BIM EDU

  Khóa học Autocad 

  • Học phí được giảm nếu đăng ký theo nhóm
  • Sau khi bạn đăng ký sẽ được vào nhóm kín facebook và zalo
  • Mọi thông báo sẽ được thông báo trên nhóm kín facebook và zalo
  • Thông báo trước 4-7 ngày để bạn chuẩn bị

  Mọi thông tin chi tiết các bạn xem:

  Tại đây

  CHấp Nhận đăng ký

  Khóa học Revit

  • Học phí được giảm nếu đăng ký theo nhóm
  • Sau khi đăng ký bạn sẽ được vào nhóm kín facebook và zalo
  • Mọi thông báo sẽ thông báo chi tiết trên nhóm kín facebook và zalo
  • Thông báo trước 4-7 ngày để bạn chuẩn bị

  Mọi thông tin chi tiết các bạn xem:

  Tại đây

  CHấp Nhận đăng ký

  Khóa học Etabs

  • Học phí được giảm nếu đăng ký theo nhóm
  • Sau khi đăng ký bạn sẽ được vào nhóm kín facebook và zalo
  • Mọi thông báo sẽ thông báo chi tiết trên nhóm kín facebook và zalo
  • Thông báo trước 4-7 ngày để bạn chuẩn bị

  Mọi thông tin chi tiết các bạn xem:

  Tại đây

  CHấp Nhận