Các hàm Trong Revit

Các hàm Trong Revit

Chúng ta sử dụng tham biến trong Revit rất nhiều trong các family, tham biến phục vụ thống kê… Một điều không thể thiếu đó là sử dụng các công thức toán học, các điều kiện cơ bản có thể sử dụng cho tham biến. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu một số công thức cơ bản trong Revit có thể sử dụng được cho tất cả các bộ môn trong Revit

Xin chào bạn, tôi BIM EDU  (Nick FB Develope Partner) đây ạ, hiện tại tôi sở hữu 1 thư viện khổng lồ trên 1000GB gồm Autocad- Revit- Sketchup- Enscape- Robot structural- Etabs- Sap, để phục vụ cho các khoá học tại Trung Tâm BIM Edu, tôi thấy rất nhiều người cần nên tôi chia sẽ miễn phí hoàn toàn, hy vọng sẽ giúp ích đến các bạn!

Có thể liên hệ tôi qua các kênh sau:

Kênh Youtube: BIM Edu ,

Kênh Tiktok: BIM Edu, 

Nhóm Zalo trao đổi : 0978.449.221,

Page FB: Revit Đà Nẵng,

Page FB: Autocad Đà Nẵng,

Page FB: Cty BIM House,

Group FB: BIM House-  BIM Edu

 1. Lũy thừa:
 • x lũy thừa y sử dụng trong Revit là: =x^y
 • x lũy thừa 3: =x^3
 1. Lũy thừa của số e:
 • e là một hằng số toán học xấp xỉ 2,7 (thỉnh thoảng nó được gọi là số Euler, đặt theo tên nhà toán họcThụy Sĩ Leonhard Euler, hoặc hằng số Napier  để ghi công nhà toán học Scotland John Napier người đã phát minh ra logarit ). Đây là một số vô tỉ nếu chúng ta viết nó với 20 chữ số thập phân sẽ là e = 2.7182818284590452353
  Sử dụng trong Revit là: = exp (x)
 1. Số Pi π trong đường tròn:
 • Sử dụng trong Revit = pi ()+ Chu vi = pi () * (Radius * 2), trong đó Radius là bán kính
  hoặc chu vi = pi () * Đường kính
  + Diện tích = pi () * Bán kính ^ 2
 1. Số căn bậc 2:
  Parameter = sqrt (Width)
  Formula = sqrt (Width + Height )
 • Ví dụ a = sqrt (999)
 1. Logarit:
 • Trong toán học, logaritlà phép toán nghịch đảo của lũy thừa. Điều đó có nghĩa logarit của một số là số mũ của một giá trị cố định, gọi là cơ số, phải được nâng lên lũy thừa để tạo ra con số đó.
 • Trong trường hợp logarit cơ số 10 (logarit thập phân kí hiệu là log) là đếm số lần lặp đi lặp lại của phép nhân. Ví dụ, logarit cơ số 10 của 1000 là 3, vì 10 mũ 3 là 1000 (1000 = 10 × 10 × 10 = 10^3)
 • Logarit tự nhiên (còn gọi là logarit Nêpe) là logaritcơ số e. Ký hiệu là: ln(x)
 • Trong Revit:

Logarit thập phân được viết là: =log(1000)

Logarit cơ số e (log nepe): =ln(100)

 1. Ép tham biến yes/no thành check hay uncheck:
 • Đây là cách kiểm tra rất hay trong Revit, giúp bạn có thể ép tham biến yes/no xảy ra hay không (check hay uncheck)
 • Checked = 1 < 2 (1<2 là Đúng nên tham biến sẽ được Check)
  Unchecked = 1 > 2 (1>2 là Sai nên tham biến sẽ Uncheck- Không được tick chọn)
 • Một ví dụ đơn giản như sau: Para1 được Check vì 1<2, thì ngược lại Para2 Uncheck vì 1>2:

 1. Hàm điều kiện:
 • Cú pháp của câu điều kiện trong Revit:

IF (<condition>, <result-if-true>, <result-if-false>)

nghĩa là IF(<Điều kiện>,<kết quả nếu điều kiện đúng>,<kết quả nếu điều kiện sai>) khá giống với excel đúng không nào.

 • Hoặc một ví dụng đơn giản như sau, các bạn có thể sẽ dễ dàng hiểu được câu điều kiện trong Revit:

Nếu a>5 thì b=0

Nếu a<5 thì b=10

 

Các toán tử điều kiện được hỗ trợ
< Nhỏ hơn
> Lớn hơn
= Bằng
/ Chia
AND Cả hai điều kiện đều đúng  =IF( AND (x = 1 , y = 2), 8 , 3 )
 OR một trong điều kiện là đúng =IF( OR ( A = 1 , B = 3 ) , 8 , 3 )

NOT điều kiện sai

 • Hiện tại, mình thử phép toán <= và >= thì Revit sẽ không hiểu. Để thể hiện sự so sánh trên, bạn có thể sử dụng toán tử NOT. Ví dụ, a<= b bạn có thể viết là NOT(a> b)

Công thức trả về kiểu chuổi:

 • Ví dụ: IF (Length < 900, “Quá Ngắn”, “Hợp lý”)

Hàm IF gồm nhiều hàm lồng vào nhau:

 • IF (Length <500, 100, IF (Length <750, 200, IF (Length <1000, 300, 400)))
  Trả về 100 nếu Length <500, 200 nếu Length <750, 300 nếu Length <1000 và 400 nếu Length > 1000

Sử dung hàm IF để kiểm đặt điều kiện cho tham biến kiểu Yes/No

 • Như ở ví dụ sau, điều kiện được giải thích như sau: nếu Para1 được Check, trả về 1>2 tức là Sai, Para2 sẽ Uncheck và ngược lại Para1

Uncheck tức là điều kiện Para1 sai à 1<2 nên Para2 sẽ được Check

 • Ví dụ ở phần trên cũng có thể viết lại bằng cách sử dụng toán tử NOT như sau: IF(NOT(Para1),1<2,1>2)
 1. Phép toán lượng giác trong tam giác vuông:

Nếu biết: a và b:
c = sqrt(a ^ 2 + b ^ 2)
A = atan(a / b) (atan chính là arctan)
B = atan(b / a)

Nếu biết: a và c
b = sqrt(c ^ 2 – a ^ 2)
góc A = asin(a / c)
góc B = acos(a / c)

Nếu biết: b và c
a = sqrt(c ^ 2 – b ^ 2)
A = acos(b / c)
B = asin(b / c)

Nếu biết: c và góc A
a = c * sin(A)
b = c * cos(A)
góc B = 90° – A

Nếu biết:  c + góc B
a = c * cos(B)
b = c * sin(B)
góc A = 90° – B

Nếu biết:  a + góc B
b = a * tan(B)
c = a / cos(B)
góc A = 90° – B

Nếu biết: b + góc A
a = b * tan(A)
c = b / cos(A)
góc B = 90° – A

Nếu biết: a + góc A
b = a / tan(A)
c = a / sin(A)
góc B = 90° – A

Nếu biết: b + góc B
a = b / tan(B)
c = b / sin(B)
góc A = 90° – B

 1. Chức năng làm tròn số trong Revit
 • Các giá trị trong công thức có thể được làm tròn lên hoặc làm tròn xuống tùy thuộc vào yêu cầu sử dụng trong từng trường hợp, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu các hàm làm trong trong Revit:
 1. Round (x):
 • Hàm Round(x) trả về số nguyên gần với nó nhất: Nếu phần thập phân bằng hoặc lớn hơn 0.5 thì số được làm tròn lên. Nếu phần thập phân nhỏ hơn 0,5 thì số được làm tròn xuống.
 • Ví dụ:
  round (23.4) = 23
  Round (23.5) = 24
  Round (23.6) = 24
  Vòng (-23.4) = -23
  Vòng (-23.5) = -23
  Vòng (-23.6) = -24
 • Cú pháp: round (number) .
 1. Rounddown (x):
 • Hàm Rounddown(x) tức làm tròn xuống, trả về giá trị nguyên của số đó, không kể giá trị ở hàng thập phân phía sau là bao nhiêu.
 • Ví dụ:
  rounddown (23.0) = 23
  rounddown (23.5) = 23
  rounddown (23.9) = 23
  rounddown (-23.0) = -23
  rounddown (-23.5) = -24
  rounddown (-23.9) = -24
 • Cú pháp: rounddown (number)
 1. Roundup(x):
 • Hàm Roundup(x) tức làm tròn lên, hàm này hoạt động như ROUND, ngoại trừ một điểm là hàm này luôn làm tròn số lên.
 • Ví dụ:
  roundup (23.0) = 23
  roundup (23.5) = 24
  roundup (23.9) = 24
  roundup (-23.0) = -23
  roundup (-23.5) = -23
  roundup (-23.9) = -23
  Cú pháp: roundup (number) 

********++++++++********

Video hướng dẫn cài Revit | Khóa học Revit Kiến Trúc (Model BIM 3D, Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công kiến trúc bằng Revit Architecture & Enscape kết hợp render hình ảnh, video…)

********++++++++********

Video hướng dẫn cài Revit | Khóa học Revit Kết Cấu+ Kiến Trúc (Model BIM 3D, Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công kết cấu, bốc tách khối lượng… kết cấu bằng Revit Structure)

********++++++++********

Video hướng dẫn cài Etabs| Khóa học Etabs (Tính toán phân tích Etabs)

********++++++++********

********++++++++********

Video hướng dẫn cài Sketchup | Khóa học Kiến trúc- Nội thất sketchup (Thiết kế 3D Ngoại thất, Nội thất bằng Sketchup kết hợp Enscape. )

********++++++++********

********++++++++********

Autocad Cơ bản- Nâng cao (kỹ năng dựng hình nhanh, quản lý bản vẽ như DIM, Text, Layer, block…) Quản lý, In ấn bản vẽ đúng tỷ lệ, đúng kích thước khổ giấy..

********++++++++********

********++++++++********

Video Khóa học Mô hình, phân tích, tính toán, kiểm tra và thiết kế kết cấu chuyên nghiệp theo công nghệ BIM bằng Phần mềm Robot Structural Analysis

********++++++++********

********++++++++********

Kho tài liệu miễn phí.

 

⚡️XEM CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU KHÁC TẠI ĐÂY:⚡️⚡️XEM CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, CHÚNG TÔI TUYỂN SINH THƯỜNG XUYÊN CÁC KHÓA HỌC THIẾT KÊ:

 

==========================================
❗ Khóa học Revit kết cấu online miễn phí tại đây: https://www.youtube.com/watch v=WqKoqDskdcA&list=PL4FiGIIp8Nq8T6oVl5Co1kTqpDxkspgaI

❗ Khóa học Revit kiến trúc online miễn phí tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=pWN6lMmnFXQ&list=PL4FiGIIp8Nq9Qomvq10T_15RnVPafZxY_

❗ Khóa học Revit Autocad online miễn phí tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=ihPvg3Zx9NU&list=PL4FiGIIp8Nq95CUA597tu3APLC9ADNCQh

❗ Khóa học SKETCHUP+ ENSCAPE online miễn phí tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=ihPvg3Zx9NU&list=PL4FiGIIp8Nq95CUA597tu3APLC9ADNCQh

❗ Khóa học Etabs online miễn phí tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=AJdt4EwZ7to&list=PL4FiGIIp8Nq-n-l8eQoMt4XJaBUDuJaZR

❗ Khóa học mô hình, phân tích, tính toán kết cấu Robot Structural online miễn phí tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=AJdt4EwZ7to&list=PL4FiGIIp8Nq-n-l8eQoMt4XJaBUDuJaZR

==========================================

🌱Link cài đặt phần mềm Revit tại đây: https://bim-house-edu.com/chuyen-muc/phan-mem-revit

🌱Link cài đặt phần mềm Autocad tại đây: https://bim-house-edu.com/chuyen-muc/phan-mem-autocad

🌱Link cài đặt phần mềm SKETCHUP tại đây: https://bim-house-edu.com/chuyen-muc/phan-mem-etabs

🌱Link cài đặt phần mềm Etabs tại đây: https://bim-house-edu.com/chuyen-muc/phan-mem-etabs

🌱Link cài đặt phần mềm mô hình, phân tích, tính toán kết cấu Robot Structural tại đây: https://bim-house-edu.com/chuyen-muc/phan-mem-etabs

==========================================

✔️Link cài đặt Naviate Revit 2019, Naviate Revit 2020, Naviate Revit 2021… tại đây: https://bim-house-edu.com/chuyen-muc/naviate

✔️Link cài đặt Enscape cho Revit và Enscape tại đây: https://bim-house-edu.com/chuyen-muc/enscape

==========================================

👍Link tham khảo Dự án bằng Revit tại đây: https://bim-house-edu.com/chuyen-muc/do-an-revit

👍Link tham khảo Dự án bằng Autocad tại đây: https://bim-house-edu.com/chuyen-muc/du-an-autocad

==========================================

⚡️⚡️LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ:

🏡 Địa chỉ: 92 Đặng Huy Trứ (Gần ĐHBK Đà Nẵng)

☎ Hotline/ Zalo: 0978.449.221

Nếu thấy bài viết hay có ích hãy để lại cho tôi vài lời nhận xét bên dưới nhé, 1 Like, 1 Sub kênh để giúp tôi có nguồn động lực chia sẽ được nhiều hơn nữa.

LINK TẢI FILE THƯ VIỆN MÁY THI CÔNG REVIT mới nhất 2024  Tại đây

LẤY MẬT KHẨU GIẢI NÉN TẠI ĐÂY: Tại đây

XEM THÊM CÁC THƯ VIỆN TƯƠNG TỰ KHÁC TẠI ĐÂY

==========================================

#BIM_House #Tự_học_Revit #Tự_học_Revit_online #Tự_học_Revit_kết_cấu #Tự_học_Revit_kiến_trúc #Tu_hoc_revit_ket_cau #Tự_học_Revit_kết_cấu_online #Tự_học_Revit_kiến_trúc_online #Tu_hoc_revit_ket_cau_online #Tu_hoc_revit_kien_truc_online #Tu_hoc_etabs_online #Tự_học_etabs_online #Tu_hoc_etabs #Tự_học_etabs #BIM_Edu #hoc_etabs #Khai_bao_vat_lieu_etabs #hoc_etabs_nha_pho #etabs #khai_bao_tiet_dien_etabs #Caidatetabs #Etabs_co_ban_nang_cao #revit #autocad #autocad_xay_dung #revit_structure #Revit_architecture #Revit_ket_cau #Revit_kien_truc #Thicongdanang #Xaynhadanang #Xaydungnhadanang #Thietkenhaphodanang #Thietkebietthudanang #Thietkexanhdanang #Thicongbietthudanang #Xaynhadananggiare #Xaynhadananguytin #Thietkenhauytin #Thietkevathicongnhagiaredanang #video_shorts #shorts #videoshorts #sketchup #hoc_sketchup #tu_hoc_sketchup #hoc_sketchup_co_ban #sketchup_co_ban #Tự_học_sketchup #Tự_học_sketchup_online #Tự_học_sketchup_co_ban #Tự_học_sketchup_cơ_bản_nâng_cao #Tu_hoc_sketchup #Tự_học_sketchup_online #Tự_học_sketchup_kiến_trúc_online #Tu_hoc_revit_sketchup_online #BIMhouse​ #ThietKeThiCongTronGoi​ #Thietkenhadanang​ #thietkenha​ #Thietkekhonggiandep​ #Thietkenhadep​ #Thietkenhatrongoi​ #Thietkegiare​ #Thiconggiare​ #Thicongnha​ #Thicongnhapho​ #Thietkethicongnhatrongoi​ #Thicongdanang​ #Xaynhadanang​ #Xaydungnhadanang​ #Thietkenhaphodanang​ #Thietkebietthudanang​ #Thietkexanhdanang​ #Thicongbietthudanang​ #Xaynhadananggiare​ #Xaynhadananguytin​ #Thietkenhauytin​ #Thietkevathicongnhagiaredanang​ #Thietkevaxaynhagiaredanang
#Sketchup
#enscape
#autocad
#Revit_online
#Revit_kết_cấu

#Ro_bot #Robot #Robotstructural  #Robot_structural #học_Robotstructural #hoc_Robot_structural

#robot #hoc_Robot_structural_co_ban #hoc_Robot_structural_co_ban_nang_cao #hoc_robot_structural_co_ban #tu_hoc_Robot_structural_co_ban
#Revit_kiến_trúc
#biệt_thự_đẹp
#biệt_thự_tân_cổ_điển
#biet_thu_dep
#biet_thu_tan_co_dien_2023
#biet_thu_2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *