Cấu hình laptop chạy AutoCAD tất cả các phiên bản từ 2007 tới 2021

Riêng Các phiên bản của AutoCAD chạy trên Microsft Windows bao gồm các phiên bản: R13, r14, CAD2000, CAD2004, CAD2005, CAD2006, CAD2007, CAD2008, CAD2009, CAD2010, CAD2011, CAD2012, CAD2013, CAD2014, CAD2015, CAD2016, CAD2017, CAD2018, CAD2019, CAD2020 và bản mới nhất là AutoCAD 2021. Mỗi phiên bản sẽ có cấu hình chạy AutoCAD tương ứng phù hợp đối với laptop hay PC

Cấu hình yêu cầu của laptop chạy AutoCad các phiên bản hệ điều hành 32 bit

Cấu hình yêu cầu của laptop chạy AutoCad các phiên bản hệ điều hành 64 bit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *