Đề cương khóa học Revit Kết cấu cơ bản- nâng cao

Đề cương khóa học Revit Kết cấu (Cơ bản- Nâng cao) tại BIM Edu- 92 Đặng Huy Trứ- Đà Nẵng (gần ĐH BK Đà Nẵng)

                                                 Một số hình ảnh đào tạo tại học viên BIM Edu (Autocad- Revit- Etabs)

CHƯƠNG I. LÀM QUEN GIAO DIỆN REVIT 2021+ NHẬN DỰ ÁN THỰC HÀNH+ PHÂN TÍCH TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TRÌNH ĐỂ TIẾN HÀNH DỰNG MODEL DỰ ÁN

 1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Revit 2021
 2. Làm quen giao diện Revit 2021 một cách dễ nhớ, logic nhất, lâu quên nhất
 3. Nhận dự án, công trình thực tế để thực hành
 4. Cài đặt thư viện dùng cho Revit, đơn vị…

CHƯƠNG II. HIỆU CHỈNH TEMPLATE HỆ THỐNG REVIT VỀ ĐÚNG TEMPLATE THEO TIÊU CHUẨN CÔNG TY HOẶC CÁ NHÂN 

 1. Tạo lập và hiệu chỉnh cao độ, lưới trục từ template hệ thống của Revit về đúng template theo đúng tiêu chuẩn công ty hoặc cá nhân
 2. Hiệu chỉnh Dim, tag, cos, text…từ template hệ thống của Revit về đúng template theo đúng tiêu chuẩn công ty hoặc cá nhân
 3. Hiệu chỉnh nội dung khung tên, danh mục bản vẽ, bảng thống kê khối lượng (bê tông, cốt thép…)từ template hệ thống của Revit về đúng template theo đúng tiêu chuẩn công ty hoặc cá nhân

CHƯƠNG III: LÊN MODEL DỰ ÁN ĐÚNG CHUẨN LIÊN QUAN ĐẾN TRÍCH XUẤT BẢN VẼ 2D, ĐÚNG SAI KHỐI LƯỢNG

 1. Hướng dẫn xây dựng cao độ, lưới trục cho dự án theo đúng TCVN
 2. Hướng dẫn mô hình 3D, gắn thông tin cho Móng ( Nông, Băng, Cọc…), Giằng Móng chính xác nhất nhằm mục đích xuất 2D và khối lượng chính xác tuyệt đối
 3. Hướng dẫn mô hình 3D, gắn thông tin cho Cột chính xác nhất nhằm mục đích xuất 2D và khối lượng chính xác tuyệt đối
 4. Hướng dẫn mô hình 3D, gắn thông tin cho Dầm chính xác nhất nhằm mục đích xuất 2D và khối lượng chính xác tuyệt đối
 5. Hướng dẫn mô hình 3D, gắn thông tin cho Sàn (Mái) chính xác nhất nhằm mục đích xuất 2D và khối lượng chính xác tuyệt đối
 6. Hướng dẫn mô hình 3D và gắn thông tin cho Cầu Thang chính xác nhất nhằm mục đích xuất 2D và khối lượng chính xác tuyệt đối

CHƯƠNG IV: HƯỚNG DẪN TẠO FAMILY

 1. Làm quen giao diện family một cách dễ nhớ, logic nhất, lâu quên nhất
 2. Hướng dẫn các công cụ dựng hình trong môi trường family
 3. Hướng dẫn tạo family móng có gắn tham biến linh hoạt dùng cho nhiều công trình, gắn thông tin hình học, phi hình học cho móng
 4. Hướng dẫn tạo family giằng móng có gắn tham biến linh hoạt dùng cho nhiều công trình, gắn thông tin hình học, phi hình học cho giằng móng

CHƯƠNG V: ĐI THÉP TRÊN MÔ HÌNH 3D

 1. Thiết lập đường kính thép theo đúng TCVN
 2. Thiết lập BTBV theo đúng TCVN
 3. Hướng dẫn đi thép cột đúng chuẩn thiết kế (theo 2 phương pháp mặc định Revit sẵn có và đi thép tự động bằng tool Naviate hỗ trợ giúp bạn đi thép nhanh hơn, chính xác hơn, đạt tiến độ cho dự án)
 4. Hướng dẫn đi thép dầm đúng chuẩn thiết kế (theo 2 phương pháp mặc định Revit sẵn có và đi thép tự động bằng tool Naviate hỗ trợ giúp bạn đi thép nhanh hơn, chính xác hơn, đạt tiến độ cho dự án)
 5. Hướng dẫn đi thép sàn đúng tiêu chuẩn thiết kế
 6. Hướng dẫn đi thép cầu thang đúng tiêu chuẩn thiết kế
 7. Hướng dẫn đi thép giằng móng đúng tiêu chuẩn thiết kế

CHƯƠNG VI: TRÍCH XUẤT BẢN VẼ 2D TỪ MÔ HÌNH 3D, TRIỂN KHAI CHI TIẾT BẢN VẼ

 1. Triển khai chi tiết mặt bằng kết cấu các tầng
 2. Triển khai mặt bằng kết cấu chi tiết cầu thang
 3. Triển khai chi tiết khác… vv
 4. Hướng dẫn triển khai bản vẽ 2D thép cột từ mô hình 3D đúng TCVN
 5. Hướng dẫn triển khai bản vẽ 2D thép dầm từ mô hình 3D đúng TCVN
 6. Hướng dẫn triển khai bản vẽ 2D thép sàn từ mô hình 3D đúng TCVN
 7. Hướng dẫn triển khai bản vẽ 2D thép cầu thang từ mô hình 3D đúng TCVN
 8. Hướng dẫn triển khai bản vẽ 2D thép móng từ mô hình 3D đúng TCVN
 9. Hướng dẫn triển khai bản vẽ 2D thép giằng móng từ mô hình 3D đúng TCVN

CHƯƠNG VII: TẠO LẬP DIM, TEXT, COS, TAG… ĐÚNG TCVN

 1. Thiết lập các dạng ghi chú (từ Revit và từ Autocad insert vào)
 2. Tạo lập Tag, Cos, Dim, Text… theo đúng TCVN
 3. Gắn thông tin dữ liệu cho mô hình
 4. Tạo lập các hình chiếu trích dẫn (Callout)
 5. Tạo lập và hiệu chỉnh khung tên (Title Block)

CHƯƠNG VIII: THIẾT LẬP VÀ THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG 100% TỰ ĐỘNG BẰNG REVIT (Phần nâng cao —)

 1. Thiết lập bảng thống kê và xuất khối lượng tự động bê tông, cốt thép cột
 2. Thiết lập bảng thống kê và xuất khối lượng tự động bê tông, cốt thép dầm
 3. Thiết lập bảng thống kê và xuất khối lượng tự động bê tông, cốt thép sàn
 4. Thiết lập bảng thống kê và xuất khối lượng tự động bê tông, cốt thép cầu thang
 5. Thiết lập bảng thống kê và xuất khối lượng tự động bê tông, cốt thép móng
 6. Thiết lập bảng thống kê và xuất khối lượng tự động bê tông, cốt thép giằng móng
 7. Xuất danh mục bản vẽ

CHƯƠNG IX: BỐ CỤC, QUẢN LÝ BẢN VẼ ĐÚNG NHANH, CHUẨN BẰNG VIEW TEMPLATE (Phần nâng cao —)

 1. Thiết lập hệ thống view template cho từng view
 2. Thiết lập thông số vật liệu cho dự án
 3. Thiết lập thông tin dự án, tham biến chia sẽ để chia sẽ nhiều dự án khác
 4. Gắn thông tin cho dự án
 5. Thiết lập layer chuẩn, đúng kỹ thuật, gắn layer

CHƯƠNG X: THIẾT LẬP HATCH, VẬT LIỆU, GẮN VẬT LIỆU (Phần nâng cao —)

 1. Thiết lập hatch và gắn hatch
 2. Thiết lập vật liệu và gắn vật liệu cho dự án

CHƯƠNG XI. THIẾT LẬP KHUNG TÊN BẢN VẼ & IN ẤN (Phần nâng cao —)

 1. Thiết lập khung tên bản vẽ đúng công ty yêu cầu
 2. Bố cục hồ sơ bản vẽ kết cấu
 3. In ấn (in đơn lẽ, in hàng loạt)
 4. Xuất bản vẽ sang PDF, Autocad, IFC, …

CHƯƠNG XII. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC & KẾT THÚC KHÓA HỌC

Bạn cần phần mềm Autocad, Revit, Etabs thì kích vào những Link dưới đây nhé.

autocad-revit-etabs
                                                                                  Autocad- Revit- Etabs

Đồ án tốt nghiệp dân dụng bằng Revit tải về tham khảo thì vào đây

Tải và hướng dẫn cài phần mềm Revit 2021 full crack  vào đây REVIT 2021.

Tải và hướng dẫn cài phần mềm Revit 2022 full crack  vào đây REVIT 2022.

Tải và hướng dẫn cài phần mềm Autocad 2017 full crack vào đây AUTOCAD 2017 

Tải và hướng dẫn cài phần mềm phần mềm Autocadt 2020 full crack vào đây AUTOCAD 2020.

Tải và hướng dẫn cài phần mềm Autocad 2021 full crack vào đây AUTOCAD 2021 

Tải và hướng dẫn cài phần mềm Autocad 2022 full crack vào đây AUTOCAD 2022 

Tải và hướng dẫn cài phần mềm Etabst 2017 full crack tải TẠI ĐÂY 

Bạn muốn học Miễn Phí các khóa học tại BIM Edu kích vào những Link dưới.

Khóa học Autocad- Revit- Etabs- BIM Edu- 92 Đặng Huy Trứ (Gần ĐH BK ĐN)
                                    Khóa học Autocad- Revit- Etabs- BIM Edu- 92 Đặng Huy Trứ (Gần ĐH BK ĐN)

Để tham gia các khóa học Autocad- miễn phí tại đây

Để tham gia các khóa học Revit kết cấu- miễn phí tại đây

Để tham gia các khóa học Revit kiến trúc- miễn p tại đây

Hoặc có phí ONLINE or OFFLINE- REVIT tại đây

Hoặc  có phí ONLINE or OFFLINE- AUTOCAD tại đây

Bạn cần dự án hay đồ án nào liên quan thì kích vào link dưới.

revit-ket-cau-kien-truc
                                             Revit-ket-cau-kien-truc

Đồ án tốt nghiệp dân dụng làm bằng Revit tải về tham khảo thì vào đây

Hồ sơ nhà phố 3 tầng làm bằng Revit tải về tham khảo thì vào đây

Hồ sơ biệt thự hiện đại 3 tầng Autocad tải về tham khảo thì vào đây

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TY BIM HOUSE VÀ HỌC VIỆN BIM EDU CỦA TÔI CÁC BẠN XEM NHÉ

Công ty tư vấn thiết kế và xây dựng BIM House
                                              Công ty tư vấn thiết kế và xây dựng BIM House

Nếu thấy bài viết hay có ích hãy để lại cho tôi vài lời nhận xét bên dưới nhé, 1like, 1sub kênh để giúp tôi có nguồn động lực chia sẽ được nhiều hơn nữa.

Chúc tất cả các ACE thành công!

********++++++++********

Video hướng dẫn cài Autocad | Khóa học Autocad 

********++++++++********

Video hướng dẫn cài Revit | Khóa học Revit Kiến Trúc

********++++++++********

Video hướng dẫn cài Revit | Khóa học Revit Kết Cấu+ Kiến Trúc

********++++++++********

Video hướng dẫn cài Etabs| Khóa học Etabs

Tham khảo một số hình ảnh khóa học tại BIM Edu

revit-kien-truc

Công ty tư vấn thiết kế và xây dựng BIM House
              

                                                      Một số hoạt động thể thao tại BIM Edu.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *