Hợp đồng training Revit structure giữa Học viện BIM Edu và Viện xây dựng Đà Nẵng

Hợp đồng training Revit structure giữa Học viện BIM Edu và Viện xây dựng Đà Nẵng

Hợp đồng training Revit structure giữa Học viện BIM Edu và Viện xây dựng Đà Nẵng

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *